sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Bút
Điện thoại - 0774 339 339

Bàn ăn công nhân

Bàn ăn công nhân
Bàn ăn công nhân
Bàn ăn công nhân
Bàn ăn công nhân
Bàn ăn công nhân
Bàn ăn công nhân

Bếp công nghiệp inox 201, 304

Bếp công nghiệp inox
Bếp công nghiệp inox
Bếp công nghiệp inox
Bếp công nghiệp inox
Bếp công nghiệp inox
Bếp công nghiệp inox

Bồn rửa

Bồn rửa
Bồn rửa
Bồn rửa
Bồn rửa
Bồn rửa
Bồn rửa

Cầu thang, lan can

Cầu thang, lan can
Cầu thang, lan can
Cầu thang, lan can
Cầu thang, lan can
Cầu thang, lan can
Cầu thang, lan can

Chụp hút bếp inox

Chụp hút bếp inox
Chụp hút bếp inox
Chụp hút bếp inox
Chụp hút bếp inox
Chụp hút bếp inox
Chụp hút bếp inox

Khung bảo vệ cửa

Khung bảo vệ cửa
Khung bảo vệ cửa
Khung bảo vệ cửa
Khung bảo vệ cửa
Khung bảo vệ cửa
Khung bảo vệ cửa

Khung bảo vệ sân thượng

Khung bảo vệ sân thượng
Khung bảo vệ sân thượng
Khung bảo vệ sân thượng
Khung bảo vệ sân thượng

Máng xối tôn, inox

Máng xối tôn, inox
Máng xối tôn, inox
Máng xối tôn, inox
Máng xối tôn, inox
Máng xối tôn, inox
Máng xối tôn, inox

Ống gió

Ống gió vuông
Ống gió vuông
Ống gió vuông
Ống gió vuông
Ống gió vuông
Ống gió vuông

Quả cầu hút nhiệt

Quả cầu hút nhiệt
Quả cầu hút nhiệt
Quả cầu hút nhiệt
Quả cầu hút nhiệt
Quả cầu hút nhiệt
Quả cầu hút nhiệt

Quạt công nghiệp các loại

Quạt công nghiệp
Quạt công nghiệp
Quạt công nghiệp
Quạt công nghiệp
Quạt công nghiệp
Quạt công nghiệp

Buồng sơn khô/mành nước

Buồng sơn khô/mành nước
Buồng sơn khô/mành nước
Buồng sơn khô/mành nước
Buồng sơn khô/mành nước
Buồng sơn khô/mành nước
Buồng sơn khô/mành nước

Thiết bị phòng sạch

Thiết bị phòng sạch
Thiết bị phòng sạch
Thiết bị phòng sạch
Thiết bị phòng sạch

Tủ hấp điện

Tủ hấp điện
Tủ hấp điện
Tủ hấp điện
Tủ hấp điện

Xe 12 khay bánh inox 201

Xe 12 khay bánh inox 201
Xe 12 khay bánh inox 201
Xe 12 khay bánh inox 201
Xe 12 khay bánh inox 201

Xe 10 khay bánh inox 201

Xe 10 khay bánh inox 201
Xe 10 khay bánh inox 201
Xe 10 khay bánh inox 201
Xe 10 khay bánh inox 201

Thiết bị inox

Bàn inox xếp
Bàn inox xếp
Ghế inox
Ghế inox
Thiết bị inox
Thiết bị inox